CÁCH SỬ DỤNG KẸP TÔN NGANG LC 3 TẤN

Liên hệ

Cách sử dụng kẹp tôn ngang 3 tấn LC – Kondo:

1- Đẩy kẹp vào sâu cùng tấm tôn

2- Hướng nâng: trên 15 độ

3- Nâng tôn ở một điểm thì phải để kẹp ở chính giữa để giữ cân bằng

4- Trường hợp nâng tôn hoặc vật dài thì cần sử dụng hai kẹp tôn, sử dụng thêm thanh đỡ ngang để cân bằng hai kẹp, góc nâng bên trong 60 độ, tuy nhiên khi không sử dụng cân bằng thì cẩu góc nâng trong khoảng 20 độ.

5- Cũng có thể sử dụng kẹp tôn để lật thép

error: Content is protected !!
Chat Zalo
Gọi ngay