LƯỠI GÀ MÓC CẨU

Liên hệ

Lưỡi gà móc cẩu là một phụ kiện gắn với các bộ mốc cẩu hàng, móc cẩu pa lăng,…linh kiện có thể thay thế của các bộ mốc cẩu hàng, mốc cẩu pa lăng.

1 tấn = chiều rộng 15mm x 37mm

2 tấn = chiều rộng 19mm x 47mm

3 tấn = chiều rộng 22mm x 55mm

5 tấn = chiều rộng 25mm x 60mm

7 tấn = chiều rộng 35mm x 75mm

11 tấn = chiều rộng 37mm x 90mm

15 tấn = chiều rộng 40mm x 100mm

30 tấn = chiều rộng 70mm x 150mm

error: Content is protected !!
Chat Zalo
Gọi ngay