CẢO TĂNG ĐƠ

Liên hệ

Đầu bái – đầu cảo dây tăng đơ cáp vải có các kích thước như sau:

+ loại đầu bái nhỏ 1 tấn,  kích thước 25mm

+ loại đầu bái trung 2-3 tấn, kích thước 35mm

+ loại đầu bái lớn 5 tấn, kích thước 50mm

error: Content is protected !!
Chat Zalo
Gọi ngay